Aký je rozdiel medzi extenzívnou a intenzívnou zelenou strechou?

V súvislosti so strechou porastenou zeleňou sa často objavujú pojmy intenzívná a extenzívna zelená strecha. Medzi týmito typmi zelených striech existujú určité rozdiely, ktoré je potrebné pred investíciou poznať. Prečítajte si, čo všetko je potrebné zhodnotiť pred rozhodnutím realizácie zelenej strechy.

Extenzívna zelená strecha

V prípade extenzívnej zelenej strechy je hrúbka vegetácie pomerne nízka. Zvyčajne je 5 až 15 centimetrov. S tým súvisí aj nižšie zaťaženie strechy. Preto je extenzívna zelená strecha vhodná pre väčšinu striech. Napriek tomu je potrebné uistiť sa, že vaša strecha dodatočné zaťaženie zvládne. V prípade starších striech potom odporúčame zaobstarať si odborný posudok statika. Na extenzívnej zelenej streche môžeme nájsť odolné typy rastlín. Vždy sa však jedná o nízke rastliny, ktorým stačí relatívne malá hrúbka substrátu. Jednou z nich sú tiež rastliny Sedum, ktoré nájdete v zásobníkoch systéme ECOSEDUM PACK.

Tým pádom tento typ zelenej strechy nevyžaduje príliš veľkú údržbu. Extenzívna zelená strecha plní okrasné, prípadne izolačné účely. Nie sú tým pádom stavané pre pohyb ľudí. Na tento typ strechy je možné získať dotáciu.

Ak však plánujete osadiť zeleňou priestor, kde sa pohybujete, je oveľa vhodnejšie intenzívna zelená strecha.

Intenzívna zelená strecha

Ďalším typom zelenej strechy je takzvaná intenzívna zelená strecha. Tento typ zatrávnenej zelenej strechy je vhodný iba pre strechy, ktoré znesú vyššie zaťaženie. Vrstva substrátu je tu totiž vyššia. Zvyčajne sa pohybuje medzi 30 až 100 centimetrami. Vďaka tomu celý systém dokáže veľmi účinne zadržiavať dažďovú vodu.

S tým však súvisí značné dodatočné zaťaženie danej strechy. Vďaka tomu je intenzívna zelená strecha vhodná napríklad pre terasy alebo strechy, ktoré slúžia ako oddychová zóna. Vďaka väčšej vrstve substrátu môže byť intenzívna zelená strecha osadená širšou paletou rastlín. Môže ísť napríklad o ruže alebo ďalšie nižšie kríky.