Výhody zelenej strechy

Zelená strecha sa stáva módnou záležitosťou. Okrem toho, že vyzerá atraktívne a nevšedne, ponúka aj niekoľko výhod. Zatrávnené zelené strechy totiž izolujú strechu, vytvárajú príjemnú mikroklímu, chránia strešnú krytinu a v neposlednom rade tiež dokážu vdýchnuť streche úplne nový vzhľad.

Stačí si uvedomiť, do akých teplôt sa v letných mesiacoch dokážu rozpáliť asfaltové a betónové povrchy. V prípade strechy tomu nie je inak. Kde je dostatok zelene, tam je naopak príjemne takmer vždy. A toto kúzlo zvládne aj nenápadná vrstva zelene. Na strechu vďaka tomu nepôsobia extrémne teploty a tým pádom sa predlžuje jej životnosť. Vďaka tomu zelené strechy zlepšujú izoláciu budovy a znižujú tak náklady potrebné ku prípadnému klimatizovaniu. Rovnaký efekt môžeme pozorovať tiež v lete, kedy je v prípade zelenej strechy menšia potreba ochladzovania. Zelená strecha navyše izoluje nielen teplo, ale aj hluk.

Zelená strecha prekypuje životom

Zelená strecha je doslova živou strechou. Každý ďalší kus zelene je totiž jednoznačne prospešný pre život okolo nás. Rastliny, ako je známe, pohlcujú CO2 a premieňajú ho na kyslík. Popri tom vegetácia filtruje okolitý vzduch od prachu a ďalších škodlivín. Aj vaša strecha tak môže svojim malým dielom prospieť okolitému prostrediu. Ďalšou nespornou výhodou je udržiavanie príjemného mikroklíma, ktorý by okolo klasickej strechy rozhodne nepanoval. Na planétu myslíme tiež pri výrobe systému ECOSEDUM. Preto sú zásobníky vyrábané z recyklovaného plastu a s minimálnymi možnými dopadmi na životné prostredie.

Mohlo by sa zdať, že zaobstaranie zelenej strechy bude vyžadovať starosti navyše. Opak je ale pravdou. Moduly pre zelené strechy ECOSEDUM totiž osadzujeme veľmi odolnými, mrazuvzdornými rozchodníkmi, ktoré vydržia takmer všetko. Starostlivosť budú vyžadovať len v prípade mimoriadneho sucha. Len vtedy je vhodné dodať im vlahu.