Skladba zelenej strechy

Ako už sme si povedali v predošlých článkoch, zelená strecha prináša množstvo výhod. Optimalizuje napríklad izolačné schopnosti strechy a predĺžuje jej životnosť. Aby sme však boli schopní týchto vlastností dosiahnuť, je potreba správna skladba zelenej strechy.

Zelené strechy rozdeľujeme na intenzívne a extenzívne. Do intenzívnej zelené strechy je možné osadiť aj drobnejšie kríky alebo stromčeky. Tieto strechy však vyžadujú oveľa vyššiu vrstvu zeminy a tým pádom aj strechu, ktorá vyššie zaťaženie znesie. Ide tiež o zelené strechy, ktoré sú náročnejšie na údržbu.

Zvyčajne je potrebné pri dodržiavaní správnej skladby zelenej strechy myslieť na filtračnú vrstvu, ktorú tvorí geotextília. Jej úlohou je zachytiť zeminu, aby nebola odplavovaná. Ďalej sa správne zložená zelená strecha skladá z hydroakumulačnej a drenážnej rohože. Táto vrstva má za úlohu zachytiť dažďovú vodu a zároveň odvádzať prebytočnú vodu. Ďalej musí majiteľ zelené strechy myslieť na hydroizolačnú fóliu, separačnú vrstvu, tepelnú izoláciu a parozábranu.

Ako na zelenú strechu čo najjednoduchšie?

Detaily týchto krokov v rámci správnej skladby zelenej strechy vlastne ani nie je nutné rozpisovať. Existuje totiž zásadne jednoduchší systém a tým je ECOSEDUM PACK. Vďaka iba jednému zásobníku môže vzniknúť funkčná zelená strecha. Skladba je pritom ideálna a nič v nej nechýba.

V prípade systému ECOSEDUM nie je potreba starať sa o vyššie spomínané vrstvy. Zásobníky ECOSEDUM PACK totiž nevyžadujú žiadne špeciálne upevnenie, u rovných striech dokonca nie je potrebné ani podloženie geotextilným podkladom. Podložiť doporučujeme len šikmú zelenú strechu. Potom už stačí iba umiestniť na strechu zásobníky. Je na Vás, či si zvolíte zásobníky prázdne a naplníte si ich zeminou a rastlinami podľa vlastného uváženia, alebo zvolíte už osadené zásobníky ECOSEDUM. V tomto prípade odpadajú aj starosti s osadzovaním.